Nyitólap Nyugdíj Nyugdíjas segély 2023: kinek jár a méltányossági emelés?
HIRDETÉS

Nyugdíjas segély 2023: kinek jár a méltányossági emelés?

Nyugdíjas segély 2023

Hiába érkeztek meg novemberben az emelt összegű nyugdíjak, a kisösszegű ellátásban részesülő időseket ez hosszú távon nem húzza ki a bajból. A hidegebb idő beálltával nőnek a rezsiköltségek, drágább a tüzelő, az élelmiszerek és hamarosan az ünnepek is itt vannak. Az anyagi gondokkal küzdő nyugdíjasok számára segítséget jelenthet az egyszeri nyugdíjas segély 2023-ban, de kérhető még méltányossági emelés, tartozás esetén pedig fizetési kedvezményt is kaphatnak. Mutatjuk, hogy melyik mit takar, és ki lehet ezekre jogosult.

HIRDETÉS

Fontos leszögeznünk, hogy minden méltányossági ügy az érintett személy kérelmére indul. Hivatalból tehát nem fognak megállapítani sem méltányossági nyugdíjemelést, sem egyszeri segélyt, az illetőnek saját magának kell elindítania az ügyintézést.

Nyugdíjas segély 2023: a méltányossági nyugdíjemelés

Hivatalosan kivételes nyugellátás-emelésként tartják számon. Az a nyugdíjkorhatárát betöltött öregségi nyugdíjas kérelmezheti, akinek a nyugellátása és az egyéb rendszeres pénzellátása együtt nem haladja meg a havi 120.000 forintot.

(A kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető a megváltozott munkaképességű özvegyi nyugdíjasnak, az özvegyi nyugdíjasnak, ha fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik, továbbá az árvaellátásban részesülő személynek. A feltétel itt is az, hogy a rendszeres ellátás és egyéb rendszeres pénzellátása összesen nem haladhatja meg a havi 120.000 forintot. Részletek itt.)

A kivételes nyugellátás-emelés összege legalább 3000 forint és legfeljebb 8000 forint 2023-ban. Az emelés „beépül” a nyugdíj összegébe, az évenkénti rendszeres emelések során a nyugellátással esik egy tekintet alá.

HIRDETÉS

Méltányossági nyugdíjemelés nem jár azoknak, akik nem nyugellátásban részesülnek (pl. megváltozott munkaképességű személyek ellátását, rokkantsági járadékot, időskorúak járadékát kapják). Azok sem kérelmezhetik, akik tartós bentlakásos intézményben élnek.

Emelést 3 évente egyszer lehet igényelni. Ez azt jelenti, hogy a méltányossági emelés a nyugdíj megállapítását, illetve a korábbi kivételes nyugellátás-emelést követő 3 éven belül nem engedélyezhető.

Hogyan kérelmezhető?

A kérelem a „Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez” elnevezésű nyomtatványon nyújtható be, ami itt található. A kérelemben meg kell jelölni azokat a körülményeket, amelyek indokolják a méltányossági nyugdíjemelést. Ilyen körülmény lehet pl. az egészségi állapot, közeli hozzátartozó egészségi állapota, megnövekedett gyógyszerköltség, rezsitartozás, stb. Ezekről igazolás szükséges, amelyeket csatolni kell a kérelemhez.

Személyes ügyintézésre a lakóhely szerint illetékes vármegyei kormányhivatalnál van lehetőség. A kérelem benyújtható a kormányablakoknál is. Ha postán küldenénk, akkor a borítékon a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal nevét, vagy a Magyar Államkincstár Központot kell címzettként feltüntetni. A cím egységesen: Budapest, 1916.

E-ügyintézés a magyarorszag.hu-n lehetséges.

Egyszeri nyugdíjas segély 2023-ban

A nyugdíjtörvény lehetővé teszi, hogy a nyugellátásban részesülők évente egyszer segélyt kérjenek. Ez az öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, szülői nyugdíjban vagy árvaellátásban részesülőnek adható, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti. További feltétel, hogy a kérelmező havi jövedelme nem haladhatja meg a 100 ezer forintot, ha közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, vagy a 120 ezer forintot, ha egyedül él.

Akik nem nyugdíjat, hanem más ellátást kapnak, pl. rokkantsági járadékban, időskorúak járadékában, megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülnek, azok nem folyamodhatnak az egyszeri segélyért. Az sem kaphatja meg, aki előzetes letartóztatásban van vagy bentlakásos szociális intézményben él.

Fontos: a kérelmező nyugdíjasnak nyilatkoznia kell a havi jövedelméről. Azt is meg kell indokolnia, hogy miért szorul segítségre. Előnyben kell részesíteni a kérelmezőt, ha az egyszeri segélyt katasztrófa, elemi csapás, közeli hozzátartozó halála, illetve a kérelmező vagy közeli hozzátartozója betegsége miatt igényli. A kérelem elbírálásánál figyelembe kell venni a kérelmezővel közös háztartásban élő, jövedelemmel nem rendelkező eltartottak számát is. Ahogy a méltányossági nyugdíjemelésnél, itt is csatolni kell a megfelelő dokumentumokat, igazolásokat (pl. a gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolást, stb.).

Az egyszeri segély összege 2023-ban nem lehet kevesebb 15.000 forintnál, de nem haladhatja meg az 50.000 forintot. Évente csak egy alkalommal állapítható meg. A Magyar Államkincstár Központja rendkívül indokolt esetben engedélyezheti egyszeri segély méltányosságból történő kifizetését azzal, hogy az engedélyezett segély összege nem haladhatja meg a 100.000 forintot.

Hogyan kérelmezhető?

Kérelem-adatlap egyszeri segély igényléséhez”, ezt a nyomtatványt kell kitöltetni. A kérelmet a lakóhely szerinti illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez, vagy a Magyar Államkincstár Központhoz kell benyújtani.

Személyes ügyintézésre a lakóhely szerint illetékes vármegyei kormányhivatalnál, illetve a kormányablakoknál van lehetőség. Postai feladásnál a borítékon a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal nevét ,vagy a Magyar Államkincstár Központot kell címzettként feltüntetni. A postacím egységesen: Budapest 1916. Elektronikusan a magyarorszag.hu weboldalon lehet az ügyintézést elindítani.

Kapcsolódó cikkünk: Nyugdíj újraszámítás: sok pénzt veszít, aki nem kérelmezi időben

Fizetési kedvezmény, tartozás mérséklése, elengedése

A Kincstár Központ, illetőleg a Kincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által előírt tartozás esetén a tartozás mérséklése, elengedése, valamint részletfizetés, fizetési halasztás (vagyis bármilyen fizetési kedvezmény) engedélyezése iránti kérelmet a Kincstár Központhoz kell benyújtani – írja a Nyugdíjguru. A kérelmet postán a Magyar Államkincstár Központ 1916 Budapest címre lehet beküldeni.

Ha a tartozást járási hivatal vagy kormányhivatal írta elő, akkor fizetési kedvezmény engedélyezésére irányuló ügyekben az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye, telephelye szerint illetékes kormányhivatal jár el. A kérelmet az illetékes kormányhivatal elnevezését feltüntetve a 1916 Budapest postacímre kell benyújtani.

Kapcsolódó cikkünk: Nyugdíj 2023: 5 kérdés és 5 válasz
HIRDETÉS
Nyitólap
Kihez forduljak?
Ügyfélszolgálat
Hírlevél
Exit mobile version