Akik nem tudnak vagy nem szeretnének magán úton ápolót fogadni tartósan beteg hozzátartozójuk mellé, azok otthon gondozzák szeretteiket. A tartós beteg állapot legtöbbször 24 órás felügyeletet és ellátást takar, amely mind egy személyben a gondozást végző hozzátartozóra hárul. A legutóbbi adatok szerint ez több, mint 30 ezer embert érint, csakhogy az ehhez járó alaptámogatás összege egyáltalán nem arányos azzal, hogy ez milyen terhet ró a családokra. Mennyivel nőtt az ápolási díj összege 2024-ben és mikor vehetjük igénybe az emelt összegű ellátást? Elmondjuk részletesen azt is, hogy hogyan kell kérelmezni az ápolási díjat. 

Az ápolási díj egy szociális juttatás, amit az kaphat meg, aki otthon ápolja gondozásra szoruló beteg hozzátartozóját, így pl. idős szülőjét. Az, hogy ennek mennyi a pontos összege, a gondozott állapotától függ. Néhány budapesti kerület 2024-től bevezetett kiegészítő otthonápolási támogatást is, hogy kipótolja az ápolási díj nem túl magas összegét. Ugyan az ápolási díj igénybe vétele mellett lehet dolgozni, de általában egy 24 órás ellátást igénylő hozzátartozó mellett ez nem oldható meg egykönnyen. 

Kinek jár az ápolási díj?

Az ápolási díj annak a 18. életévét betöltött hozzátartozónak jár, aki tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását, gondozását látja el. Azoknak jelent segítséget, akik szerettük ápolása mellett egyáltalán nem, vagy csak részmunkaidőben tudnak dolgozni.

Az ápolt személy állapotának súlyosságától függően a hozzátartozó részesülhet

  • alapösszegű ápolási díjban: olyan személyek ápolására jár, akik 18. életévüket már betöltötték és tartósan betegek, vagy életkori megkötés nélkül súlyos fogyatékosságban szenvednek, tartós gondozásra szorulnak;
  • emelt összegű ápolási díjban: olyan személyek otthoni gondozására jár, akik egészségügyi szakértői szakvélemény alapján fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személyeknek minősülnek;
  • kiemelt összegű ápolási díjban: olyan személyeknek az otthoni gondozására jár, akik az „E” minősítési kategóriába tartoznak, vagy aki után magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítanak.

Mennyi az ápolási díj összege 2024-ben?

Az ápolási díj alapösszege bruttó 48 405 forint, az emelt összegű bruttó 72 608 forint, kiemelt összegű pedig 87 129 forint. Utólag folyósítják, vagyis a tárgyhónapot követő hónap elején, rendszerint minden hónap 5-éig.

Hogyan kell igényelni az ápolási díjat?

A kérelmet a kérelmező lakcíme szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalánál, továbbá a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál lehet benyújtani.

Az igényléshez szükséges dokumentumok:

  •  „Ápolási díj iránti kérelem” 
  • „Ápolási díj szakvélemény”

Mindkét dokumentum a kormanyhivatalok.hu oldalon érhető el.

Fontos tudni, hogy a kérelem önmagában nem elegendő! Szükség van háziorvosi igazolásra, ami kimondja, hogy az adott személy súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, szakvélemény szerint állandó és tartós gondozásra szorul.

Mikor nem jár az ápolási díj?

Fontos, az ápolási díjra csak akkor vagyunk jogosultak, ha az általunk gondozott személy nagykorú (a kiskorúak ápolása után speciális díj jár), a hozzátartozónk (a jegyes nem számít rokonnak), és tartósan ápolásra szorul. Abban az esetben nem kaphatjuk meg a juttatást, ha

  • a gondozásra szorulót valamilyen intézményben, pl. idősek otthonában ápolják;
  • az általunk ápolt hozzátartozónk két hónapnál tovább részesül valamilyen fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban, vagy bentlakásos szociális intézményi, vagy nappali ellátásos intézmény ellátásában;
  • olyan keresőtevékenységet folytatunk, amelynek munkaideje a napi 4 órát meghaladja.

Hány órát lehet dolgozni az ápolási díj mellett?

Akkor jár az ápolási díj, ha naponta legfeljebb 4 órát dolgozunk. Kivételt jelent ez alól, ha a keresőtevékenységet otthon folytatjuk, hiszen ez esetben a munkavégzés ideje nem, illetve nehezen mérhető. Összegezve, dolgozhatunk az ápolási díj folyósítása mellett, de annak időtartama a napi 4 órát – kivéve az otthoni munkavégzést – nem haladhatja meg.

Mi az a kiegészítő otthonápolási támogatás és kinek jár?

Ezt a 15-20 000 forintos kiegészítő támogatást néhány budapesti önkormányzat vezette be, például Újbuda, Erzsébetváros és Újpest is. Célja, hogy kiegészítse az alacsony összegű ápolási díjat. Hiszen akárhogyan is nézzük, ahhoz, hogy dolgozni tudjunk egy folyamatos ellátást igénylő hozzátartozó mellett, ahhoz kiegészítő segítség kell. Ez nem mindenki számára oldható meg, hogy családi vagy fizetős segítséget vegyen igénybe, ráadásul egy maximum 4 órás munkával sem lehet annyit keresni, hogy fedezze a megélhetést és a plusz segítség finanszírozását.

Kapcsolódó

Legfrissebb

Csak Magyarországon csökkent az újautó-eladások aránya az EU-ban – de miért?

Magyarországon az autók átlagéletkora egyre magasabb. Már közel 16 éves egy átlagos magyar autó. Ez pedig nem is fog csökkenni, ugyanis a magyarországi újautó-piac...

Töredékáron juthatunk gyógyászati segédeszközhöz: csak igényelni kell, egyéb támogatás is járhat

Jó, ha tudjuk: széles azon gyógyászati segédeszközök köre, amelyeket orvosi vény ellenében töredékáron vásárolhatunk meg. Lehet, hogy eddig nem tudtuk, hogy az egyébként gyógyászati...

Mikor ültethető ki a muskátli? Virágba borul, ha megfogadod a profi kertész 5 tippjét

A sokak által kedvelt virág tavasztól őszig szokott virágozni élénk színeiben, ráadásul folyamatosan. Nem csoda, hogy az ablakpárkányokban és a teraszokon az egyik leggyakrabban...