Nyitólap Ügyes-bajos Juttatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás: mikor jár?
HIRDETÉS

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás: mikor jár?

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás hivatalos neve rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Ez egy pénzbeli és természetbeni támogatás, ami a szociális helyzetük alapján jár a rászoruló gyerekeknek. Igen sokrétű, mert érinti a gyermekek intézményi és szünidei étkeztetését, továbbá tankönyv és egyéb oktatással összefüggő támogatásokra jogosít. Ezeken felül évente két alkalommal pénzt is folyósítanak, aminek az utalása augusztusban és novemberben történik.

HIRDETÉS

A vonatkozó törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról többek között az alábbi támogatásokat nyújtja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeknek:

 • ingyenes (bölcsőde, óvoda és 1-8. osztályos tanulóknak) vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés (8-12. osztályos tanulóknak) és szünidei gyermekétkeztetés
 • évente kétszer pénzbeli támogatás (augusztus és november hónapban 6000-6000 forint)
 • jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények (ingyenes tankönyv, többletpontok a felvételinél, kedvezményes kollégium, ösztöndíj)

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás: mikor kapjuk, ki lehet rá jogosult?

A jogosultság a család jövedelmétől függ. Az a gyermek részesülhet rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 47.025 forintot. 

Amennyiben a gyermeket gondozó szülő vagy törvényes képviselő egyedülálló, a gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, továbbá betöltötte  18. életévét, de még tanul, úgy a  jogosultsági értékhatár 51.300. További feltétel, hogy a család vagyonának értéke nem haladhatja meg a törvényben meghatározott értéket.

A kedvezmény a nagykorúvá válás után is jár, amennyiben a gyerek nappali tagozatos tanuló és legfeljebb 23 éves, felsőoktatásban tanuló gyerek esetén legfeljebb 25 éves koráig. A nagykorúvá válást követően már nem igényelhető a támogatás, csak akkor kapható továbbra, ha kiskorúként már részesült benne.

HIRDETÉS

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás igénylése

A kérelmet a szülő, a törvényes képviselő vagy a nagykorú gyermek igényelheti a bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalában. Továbbá kérelem a kormányablakoknál is előterjeszthető.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt egy formanyomtatványon kell igényelni, amelyet innen tudunk letölteni, de a polgármesteri hivatalokban papír alapú nyomtatványt is kérhetünk. Elektronikus úton pedig az epapir.gov.hu felületen adható be a kérelem.

A kérelemhez csatoljuk: 

 • munkáltatói igazolás
 • pénzbeli ellátásokról szóló határozat (álláskeresési támogatás, Nyes, ápolási díj, aktív korúak ellátása, időskorúak ellátása)   
 • a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyévre kiállított, vagy 30 napnál nem régebbi igazolása a nyugdíjszerű ellátás havi összegéről
 • alkalmi munkára vonatkozó nyilatkozat 
 • vállalkozásból származó jövedelem esetén: a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelemről szóló, a Nemzeti adó- és Vámhivatal által kiállított igazolás
 • tartásdíjra vonatkozó nyilatkozat nyomtatványon kitöltve és aláírásával igazolva 
 • kiskorú gyermeke 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási/óvodalátogatási igazolása, 
 • 30 napnál nem régebbi igazolás a 18. életévet betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató személy tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról 
 • 30 napnál nem régebbi igazolás az ösztöndíj összegére vonatkozóan 
 • gyámság alatt álló kiskorú esetén: gyámkirendelő határozat, illetve a gyermekelhelyezésre vonatkozó bírósági végzés

Meddig jár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény?

A támogatás egy év után lejár, kérelmünket évente meg kell újítani. Figyeljünk arra, hogy mindig aktuális, 30 napnál nem régebbi igazolásokat csatoljunk a támogatási kérelemhez. Ha minden papír rendelkezésre áll, akkor a normál ügyintézési idő 8 nap. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról a területileg illetékes gyámügyi osztály dönt.

HIRDETÉS
Nyitólap
Kihez forduljak?
Ügyfélszolgálat
Hírlevél
Exit mobile version