Nyitólap Ügyes-bajos Ügyek Megszüntethető-e a végrehajtás, ha a tartozás elévül? Mit tehet az adós?
HIRDETÉS

Megszüntethető-e a végrehajtás, ha a tartozás elévül? Mit tehet az adós?

végrehajtás megszüntetése elévülés miatt
végrehajtás megszüntetése elévülés miatt

Önhibáján kívül is bárki kerülhet olyan élethelyzetbe, hogy adósságot halmoz fel. Ennek a megtérítése, főleg ha nagyobb összegről van szó, bizony nem kevés kellemetlenséget okozhat az adós számára. Általában egy idő után az adós ellen elindul a végrehajtási eljárás, amelyet az önálló bíróság vagy az adóhatóság folytat. A végrehajtás megszüntetése elévülés miatt lehetséges, de önmagában az elévülés nem szünteti meg a követelést, „csak” a bírósági érvényesítést teszi lehetetlenné. Ezt azonban az adósnak kell jeleznie a bíróság felé. Mutatjuk, hogyan kell ezt elképzelni.

HIRDETÉS

Mit jelent a tartozás elévülése?

A tartozást a végrehajtási eljárás során állami közreműködés útján kényszerítik ki. A (tartozás) követelése és a végrehajtási jog együtt évül el. Az elévülést azonban megszakíthatja bármely végrehajtási cselekmény, amely a követelés behajtására irányul. Ez azt jelenti, ha fizetési felszólítást küldenek, letiltást, azonnali beszedési megbízást rendelnek el, végrehajtási jogot jegyeztetnek be, vagy bármilyen helyszíni eljárás kezdeményeznek stb., akkor az elévülési idő számlálása „újraindul”.

Ezeket a cselekményeket kezdeményezheti a végrehajtást kérő, a bíróság vagy a végrehajtó is. Ilyen esetekben az elévülési idő pl. attól az időponttól számítódik, amikor az utolsó fizetési felszólítás érkezett.

A bíróság az elévülési időt azonban csak kérelemre veszi figyelembe, nem pedig hivatalból!

A végrehajtási eljárásban tehát az adós hivatkozhat elévülésre, de ha a végrehajtást kérő nem ismeri el az elévülés tényét, akkor ez a hivatkozás nem lesz eredményes. Ebben az esetben nem szüntethető meg a végrehajtás. Ha az adós az eljárást mindenképp meg szeretné szüntetni, akkor ahhoz pert kell indítania a bíróságon.

HIRDETÉS

Milyen hosszú elévülési időkkel számolhatunk?

Az elévülés ideje a követelés végrehajthatóvá válásától (végrehajtási okirattól datálják) vagy az esedékesség idejétől számítódik. A követelések elévülési ideje általában 5 év. Mint korábban itt írtuk, ez alól kivételek pl. a közüzemi tartozások. Áram és gáz esetében 3 éves elévülési idővel kell számolni. A mobil, tévé és internet díj tartozások 1 év alatt évülnek el. Kivételek még a munkajogi igényből fakadó követelések is. Az ilyen típusú követelések még különlegesek abból a szempontból is, hogy esetükben a bíróság hivatalból figyelembe veszi az elévülést, tehát az adósnak nem szükséges külön hivatkoznia rá.

Végrehajtás megszüntetése elévülés miatt: mikor indíthatunk pert?

Ha az elévülési időre hivatkozva a bíróságnak jelezzük, hogy a követelés elévült, akkor a végrehajtó (bíróság) felhívja a végrehajtást kérőt, hogy 15 napon belül nyilatkozzon a követelés fennállásáról. Ha a végrehajtást kérő úgy nyilatkozik, hogy a követelés még fennáll és a végrehajtási költségek még nincsenek befizetve, akkor az eljárás folytatódik. Ebben az esetben az adós (ha nem ért egyet) elévülés iránt pert indíthat, így a bíróság fog dönteni, hogy a követelés elévült-e már.

A végrehajtási eljárás csak akkor fog befejeződni, ha jogerős bírósági ítélet születik az elévülés miatt.

Ha a jogerős ítélet előtt (úgy, hogy az ügy egyébként már elévült) mi mégis befizetünk egy bizonyos pénzösszeget (az egész tartozást, vagy a tartozás egy részét), akkor azt már nem fogjuk visszakapni. Ugyanis a végrehajtást kérő részéről a behajtott pénzösszeg nem számít jogalap nélküli gazdagodásnak a jogerős ítélet előtt, csak utána.

HIRDETÉS
Nyitólap
Kihez forduljak?
Ügyfélszolgálat
Hírlevél
Exit mobile version